Tin Tức

WORLD STEEL – Xuất khẩu thành công kết cấu thép dự án RAILING – USA

WORLD STEEL xuất khẩu kết cấu thép sang các nước khác tăng mạnh, vượt hơn năm 2018. Điển hình mới đây, dự án Railing xuất khẩu thành công tốt đẹp.

Công ty kết cấu thép WORLD STEEL đang hướng đến thị trường xuất khẩu theo hướng tăng dần trong nước và xuất khẩu nước ngoài.  Vì nhu cầu xây dựng  từ đầu năm 2019 đến nay tăng cao là động lực chính giúp WORLD STEEL xuất khẩu sản lượng kết cấu thép tăng trưởng so với năm trước.

Bên cạnh đó, mặt hàng thép của WORLD STEEL với chất lượng cao nên đã liên tiếp nhận được đơn đặt hàng ở trong và ngoài nước với khối lượng ngày càng lớn.

 

WORLD STELL sẽ là đối tác đáng tin cậy của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đối với lĩnh vực xây dựng kết cấu thép.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *