LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY WORLD STEEL

Là kết cấu chịu lực của các công trình được thiết kế và cấu tạo bởi thép. Là loại kết cấu sử dụng rộng rãi trong các ngành, đặc biệt trong các công trình xây dựng có quy mô lớn bởi những đặc tính hữu ích của thép.

Nhà thép tiền chế là loại nhà làm bằng các cấu kiện bằng thép và được chế tạo và lắp đặt theo bản vẽ kiến trúc và kỹ thuật đã chỉ định sẵn. Quá trình làm ra sản phẩm hoàn chỉnh

Nhà thép tiền chế là loại nhà làm bằng các cấu kiện bằng thép và được chế tạo và lắp đặt theo bản vẽ kiến trúc và kỹ thuật đã chỉ định sẵn. Quá trình làm ra sản phẩm hoàn chỉnh

Là kết cấu chịu lực của các công trình được thiết kế và cấu tạo bởi thép. Là loại kết cấu sử dụng rộng rãi trong các ngành, đặc biệt trong các công trình xây dựng có quy mô lớn bởi những đặc tính hữu ích của thép.

Nhà thép tiền chế là loại nhà làm bằng các cấu kiện bằng thép và được chế tạo và lắp đặt theo bản vẽ kiến trúc và kỹ thuật đã chỉ định sẵn. Quá trình làm ra sản phẩm hoàn chỉnh

Nhà thép tiền chế là loại nhà làm bằng các cấu kiện bằng thép và được chế tạo và lắp đặt theo bản vẽ kiến trúc và kỹ thuật đã chỉ định sẵn. Quá trình làm ra sản phẩm hoàn chỉnh

GIỚI THIỆU

 

KHÁCH HÀNG – ĐỐI TÁC

 

TẬP ĐOÀN THÉP HÒA PHÁT

TẬP ĐOÀN HYUNDAI

TẬP ĐOÀN TONGWEI

TẬP ĐOÀN NAM LONG

TẬP ĐOÀN SABECO

THÁI BÌNH DƯƠNG

DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

CHÍNH – CHỦ – KHẢ – THÀNH – THÓI QUEN – LỰA CHỌN – TEAMWORK

TIN TỨC SỰ KIỆN

ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG