Tin Tức

WORLD STEEL xuất khẩu kết cấu thép sang Myanmar

Ngày 12/02/2019 tại nhà máy Công ty Cổ Phần Xây Dựng WORLD STEEL đã chính thức đóng những cấu kiện thép xuất khẩu sang Myanmar với dự án Kanata.

Để phục vụ dự án, Nhà máy đã bố trí khu vực thi công một cách khoa học, có đầy đủ thiết bị máy móc phục vụ cho việc gia công kết cấu thép. Về nguồn  nhân lực, WORLD STEEL phát huy tối đa  kỹ sư, công nhân cho dự án vào thời kỳ cao điểm này.

Trong những năm qua, Nhà máy được Công ty đầu tư đồng bộ với nhiều trang thiết bị, cải tiến máy móc. Đội ngũ làm việc trực tiếp tại Nhà máy gồm những kỹ sư giàu kinh nghiệm góp phần rất lớn đưa chất xám vào sản phẩm.

Các sản phẩm ngày càng đạt độ chính xác cao, có thể đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất. Đây là những yếu tố quan trọng để Nhà máy có thể thực hiện tốt dự án này.

Ngoài dự án Kanata, tại nhà máy Công ty Cổ Phần Xây Dựng WORLD STEEL cũng đang chuẩn bị cho các dự án tiếp theo trong năm.