Tin Tức

WORLD STEEL – Chia sẻ chính sách bảo mật thông tin

Thông tin là một tài sản vô cùng quý giá của tổ chức doanh nghiệp hay bất cứ một cá nhân nào. Ai có được thông tin có thể nói là đã đạt được 50% sự thành công. Chính vì vậy việc trao đổi và giữ bí mật thông tin và một vấn đề rất quan trọng.

Vừa qua, Công ty Cổ Phần Xây Dựng WORLD STEEL đã có một buổi chia sẻ với chủ đề ” Chính sách bảo mật thông tin Công ty”

Tham gia buổi chia sẻ có các Ban Lãnh Đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty tham dự. Điều này thu hút các cán bộ CNV về việc bảo mật thông tin. Có thể nói đây là bước rất quan trọng của Công ty.

Tại buổi chia sẻ trực tuyến này, các lãnh đạo cùng các CBCNV đã cùng trao đổi về những nguy cơ, thách thức của việc đảm bảo thông tin đang len sâu vào mọi ngõ ngách của Công ty. Các lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên đã chia sẻ những kinh nghiệm cũng như đưa ra nhưng khuyến nghị để đảm bảo an toàn thông tin Công ty.

Với tinh thần nghiêm túc, bám sát thực tiễn, buổi chia sẻ đã dành thời gian để các CBCNV thảo luận, đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan đến chủ đề của buổi chia sẻ. Buổi tọa đàm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh tình hình mới với việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến tất cả CBCNV về bảo vệ bí mật thông tin, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, phòng ngừa không để các phần tử xấu lợi dụng thu thập tin tức cho các mục đích phá hoại; tham gia tích cực vào công tác đảm bảo an toàn và an ninh thông tin.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *