Showing the single result

Show sidebar
Close

DỰ ÁN COCA COLA WAREHOUSE – PHILIPPINES

    • Tên dự án: Coca Cola Warehouse
    • Hạng mục: Thiết kế, sản xuất và cung cấp kết cấu thép
    • Quốc gia: Philippines
    • Lĩnh vực: Công nghiệp