Tuyển Dụng

TUYỂN DỤNG THÁNG 06 -2019 WORLD STEEL

Cơ hội làm việc cùng công ty cổ phần xây dựng World Steel. Công ty kết cấu thép uy tín thương hiệu nhà thép hàng đầu Việt Nam. Bên cạnh chế độ và những chính sách đãi ngộ hấp dẫn.World Steel còn mang đến cho bạn một môi trường làm việc chuyên nghiệp nơi để mọi người cùng nhau làm việc và phát triển bản thân đóng góp cho cộng đồng xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *