53082583_1500348080099283_7754582621367042048_o

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG WORLD STEEL

Công ty cổ phần xây dựng World Steel đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau: ✓ Nhân viên hành chính lễ tân. Số Lượng: 1 ✓ Chuyên...
cxtt

Chính sách nhân sự – WorldSteel Group

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ   ? Xây dựng nguồn nhân lực có thái độ đúng đắn và năng lực phù hợp để vận hành hệ thống quản trị l...