Hoạt Động

Họp mặt chia sẻ – Định hướng chiến lược phát triển 2018

Đây là hoạt động thường niên hàng nằm vào tháng 12, nhằm mục đính đánh giá kết quả Công ty đạt được và định hướng phát triển trong năm mới. 

Phát biểu lý do và mục đích của buổi họp mặt.

  

 

Bài hát nối vòng tay lớn giúp cho cuộc họp mặt càng có không khí hơn.

Ông Nguyễn Quyết Chiến cố vấn chiến lược cho Công ty gửi lời cảm ơn đến toàn thế công nhân viên, và nêu những thành tích Công ty đạt được.

Ông Nguyễn Khánh Lâm Tổng Giám Đốc/CEO WORLD STEEL chia sẻ về những thách thức và định hướng phát triển trong thời gian tới.

Cuộc họp mặt diễn ra thành công tốt đẹp, tất cả mọi người đều cam kết làm việc hết mình để đưa Công ty ngày càng phát triển hơn.