Hoạt Động

ĐÀO TẠO NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ TIÊU CHUẨN ISO 9001 : 2015

Bộ tiêu chuẩn ISO 9001 là Bộ tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng nhằm trợ giúp các tổ chức, thuộc mọi loại hình và quy mô trong việc xây dựng, áp dụng và vận hành các hệ thống quản lý chất lượng có hiệu lực. ISO 9001 được duy trì bởi tổ chức Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO), là tổ chức đang được hoạt động dựa trên giấy chứng nhận quyền công nhận tiêu chuẩn này.

Nhằm để nhân viên công ty cổ phần World Steel hiểu về tiêu chuẩn ISO cũng như cách áp dụng vào từng doanh nghiệp nên công ty đã tổ chức đào tạo phổ biến kiến thức đến cán bộ công nhân viên. Chuyên gia Trần Ngọc Dũng là người phụ trách công tác đào tạo.

HÌNH ẢNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO ISO TẠI WORLD STEEL

WORLD STEEL hiện đang hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Ngoài ra công ty cũng rất chú ý đến môi trường xanh sạch. Quý khách hàng có thể xem thông tin chi tiết tại: Công ty World Steel nhận giải thưởng “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và phát triển bền vững”