Please fulfil the form below.

Before Contacting Us
 

CMEC.,JSC
Công ty CP thương mại cơ điện và xây dựng CMEC
Địa chỉ: No 34, Lot 4, Đen Lu1 , Hoang Van Thu ward, Hoang Mai District, Ha Noi
Hotline: 1900 63 61 68
Tel: (+84-24) 3247 4683
Fax: (+84-24) 3247 4682
Email: contact@giza.com.vn